Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 31 januari 2021

 

1e collecte: Kerk en Vluchteling Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting in de eerste collecte kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – collecte Jong Protestant  Sirkelslag: interactief bijbelspelHoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.Collecte kerkrentmeesters