Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 3 november 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Citypastoraat

Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.

Tweede collecte Kerk:

Uitgangscollecte:
Collecte Kerk in Actie, najaarszending

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Via de collecte voor Kerk in Actie vragen wij u mee te helpen bij de opleiding van goede predikanten in Zambia.