Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Water staat Bengalen aan de lippen.
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken wil Kerk in Actie mensen voorbereiden op rampen. Ze bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. Helpt u mee om Bengalen veilig te laten wonen?

Tweede collecte bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor:
Wijkkas