Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 29 september 2019

1e Collecte: Diaconie, KIA Werelddiaconaat (thuiszorg Moldavië)

Dankzij de financiële ondersteuning van Kerk in Actie kan Home Care zorg geven aan sociaal kwetsbare mensen door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het ondersteunen van mantelzorgers. Home Care zorgt hierbij ook voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte