Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 29 maart 2020

1e Collecte Diaconie /40dagentijdcollecte/werelddiaconaat:
Nieuwe kansen voor straatmeisjes
In het noorden van Ghana ontvluchten veel mensen de armoede op het platteland en vertrekken naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie biedt samen met een lokale organisatie psychologische hulp, medische zorg en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Deze collecte draagt eraan bij de straatmeisjes een nieuwe kans te geven.

2e Kerk:

3ecollecte uitgangscollecte: Plaatselijke pioniersplekken
De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals het project ‘de Sleutel’ en sinds vorig jaar ‘de Vuurplaats’ in De Maten. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.