Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 28 november 2021

 

1e collecte: Diaconaal  KIA, adventscollecte werelddiaconaat (Moldavië)
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of zoeken troost in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië bieden daarom naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Met deze collecte helpt u deze kinderen aan een beter leven.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollectePlaatselijke pioniersplekken
De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals pioniersplekken De Fontein, de Sleutel en de Vuurplaats. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.
Collecte kerkrentmeesters