Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 28 juli 2019

1e Collecte: Diaconie, Diaconaal aandeel binnenland

De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties, ondersteund.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte