Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 27 maart 2022

 

1e collecte: CNAP
Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar geen geld voor de verhuizing en niets voor de inrichting hebben. Zij kunnen bij de Diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. vanuit de Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de kosten die met opslag en vervoer van goederen zijn gemoeid.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollectedagentijdcollecte Kerk in Actie/Missionair Werk
Kliederkerk
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen.
Collecte kerkrentmeesters