Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn)
Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen buiten de kerk, die in financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Tweede collecte bestemd voor de Kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor de:
Wijkkas