Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 27 februari 2022

 

1e collecte: Diaconie / Sleutel
De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor de kerk naar buiten?

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte –  Collecte kerkrentmeesters