Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 26 januari 2020

1e Collecte Diaconie / CNAP
Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen, binnen en buiten de kerk, die in financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte.