Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 25 oktober 2020

1e collecte: Kerstactie

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters