Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 25 december 2019

Eerste Collecte: 1e Kerstdag Diaconie
Kerk in actie/Kinderen in de knel in Moldavië

Voor veel kinderen in het arme Moldavië, is het elke dag donker. Ouders proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter waardoor ze niet de zorg krijgen zie ze nodig hebben. De organisatie Bethania biedt deze kinderen een veilige plek in twee opvangcentra. Ze krijgen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychologische begeleiding en therapie. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Tweede collecte: Kerk

Uitgangscollecte: