Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 24 oktober 2021

 

1e collecte: Diaconaal  Kerstactie
Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen
die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit
uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze
collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe
buurt een verschil te kunnen maken.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters