Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 24 november 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Kerstactie 

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die
moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen
gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze
collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de
wijk te verrassen met een pakket of gift.

Tweede collecte Kerk:

Uitgangscollecte:
collecte Pastoraat

Eenzaamheid draaglijk maken
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook biedt zij plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips aan rond dit thema, en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.