Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 24 maart 2019

1e Collecte:40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
Stop kinderarbeid in IndiaIn de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Dat moet stoppen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Zo worden jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs, scholen bezocht om onderwijsadvies te geven en worden meer dan 700 werkende kinderen (terug) begeleid naar school. Met de opbrengst van deze collecte kunnen honderden werkende kinderen een nieuw begin maken op school!

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: