Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 24 januari 2021

 

1e collecte: CNAP

Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen buiten de kerk, die in financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – collecte Plaatselijk missionair werk   De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.Collecte kerkrentmeesters