Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: Individuele hulpverlening PKN
De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans.

Tweede collecte bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor:
Plaatselijk missionair werk.