Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 23 juni 2019

1e Collecte diaconie:
Wereldvluchtelingendag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Vergeten vluchtelingen in Nigeria
20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Vandaag staan we stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken wordt gestimuleerd dat moslims en christenen samenwerken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen. Zo overbruggen mensen hun verschillen en werken zij samen aan een betere toekomst.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte: