Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 23 februari 2020

1e Collecte Diaconie / Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat
Hulp voor mensen zonder papieren In Nederland leven naar schatting 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Dat zijn arbeidsmigranten en ook mensen die asiel hebben aangevraagd, maar geen verblijfsvergunning hebben gekregen en niet terug kunnen naar het land van herkomst. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

2e Collecte kerk:

3e Collecte uitgangscollecte: collecte Plaatselijk missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.