Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 23 augustus 2020

CollectesZondag 23 augustus 2020
1e CollecteDiaconie, Citypastoraat
Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. De kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis
2e CollecteKerk
3e CollecteCollecte Algemeen Christelijke Doelen
De Algemene Kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor Hospice Apeldoorn, Interkerkelijke Bijbelkringen en Ned. Chr. blinden en slechtzienden belangenvereniging.
Het Hospice is een “bijna-thuis huis” voor mensen in de laatste periode van hun leven.
De Bijbelkringen zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Doel van de Bijbelkringen is elkaar ontmoeten rond de Bijbelse verhalen en samen zoeken naar wat God ons in deze verhalen wil vertellen.
De NCB behartigt de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben. Voor leden is het mogelijk om lectuur zoals bijbels, liedboeken e.d. in braille, groot letterschrift of op cd-rom te verkrijgen.
Van harte aanbevolen!