Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 22 september 2019

1e Collecte: Diaconie, Vakantie minder draagkrachtigen

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, de leuke activiteiten en de mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, kan de diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte – Vredeswerk
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. * Met de opbrengst van deze collecte worden deze vredesinitiatieven gesteund.

Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.