Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 22 november 2020

1e collecte: KerstactieIeder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnengebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Landelijk Pastoraat Nederland – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerkPastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.Collecte kerkrentmeesters