Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 22 maart 2020

1e collecte Diaconie/ 40dagentijdcollecte/Binnenlands Diaconaat
Vakanties met aandacht
Een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Dat beleven mensen die zelf niet meer gemakkelijk op vakantie kunnen tijdens de Diaconale vakantieweken. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen, grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, van de goede zorgen van ruim 1.500 ervaren vrijwilligers. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Met deze collecte helpt u Kerk in Actie bij de ondersteuning van Het Vakantiebureau

2e collecte Kerk.

3e collecte Uitgangscollecte.