Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 22 augustus 2021

 

1e collecte: Diaconie Citypastoraat  Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. De kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte Algemeen Christelijke Doelen  – Hospice ApeldoornDe algemene kerkenraad wil de opbrengst van deze collecte bestemmen voor Hospice Apeldoorn.
Het hospice biedt mensen een zorgzaam begeleid levenseinde in de laatste levensfase wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. Met name bij dreigende of bestaande overbelasting van de mantelzorg, of bij het ontbreken daarvan. De zorg wordt geleverd door speciaal opgeleide vrijwilligers, onder leiding van professionele coördinatoren. Zij proberen een sfeer van rust, veiligheid, ruimte en persoonlijke aandacht te creëren voor de gast en zijn/haar naasten. Met uw bijdrage steunt u de inzet van de vele vrijwilligers bij dit belangrijke werk.
Collecte kerkrentmeesters