Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 21 februari 2021

 

1e collecte: 40-dagentijdcollecte / Werelddiaconaat (Moldavië)Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters