Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 21 april 2019 Pasen

1e Collecte diaconie:
Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens moet leven van een beperkt budget. Daarin is vaak geen ruimte voor een korte vakantie. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet-kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt

2e Collecte: Kerk

3e Collecte uitgangscollecte
collecte Kerk in Actie/Zending
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipel schap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?