Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 20 september 2020

Collecteszondag 20 september 2020
1e CollecteVakantie minder draagkrachtigen 
Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. De ingrediënten zijn gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie omgeving en uitstekende verzorging door vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, kan de diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken als de coronamaatregelen dat toelaten.
2e CollecteKerk
3e CollecteUitgangscollecte