Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 20 oktober 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Gemeentediaconaat 

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

Tweede collecte kerk:

Uitgangscollecte:
Plaatselijk missionair werk

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.