Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: Perspectief
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor mensen, die wel graag een abonnement op het blad Perspectief willen hebben, maar dat niet kunnen betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en haar activiteiten in de Apeldoornse samenleving

Tweede collecte bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor:  Oecumene – migratie verbindt kerken wereldwijd
Door migratie ontstaan wereldwijd nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrij wel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen migrantenkerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Migrantenkerken worden ook geholpen meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Vandaag vragen we uw steun voor oecumenische activiteiten van de Protestantse Kerk zoals de ondersteuning van internationale en migrantenkerken in Nederland.