Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 20 februari 2022

 

1e collecte: Diaconie / Individuele hulpverlening PKN
De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de Diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans. 
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte –  Collecte kerkrentmeesters