Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 2 juni 2019

1e Collecte diaconie:
Diaconie CNAP
Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen van binnen en buiten de kerk, voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte uitgangscollecte: