Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 2 januari 2022

 

1e collecte: Gemeentediaconaat 1
Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte –  Collecte kerkrentmeesters