Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 2 augustus 2020

CollectesZondag 2 augustus 2020
1e CollecteDiaconie CNAP
Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.
2e collecteKerk
3e CollecteUitgangscollecte