Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 19 juli 2020

CollectesZondag 19 juli 2020
1e CollecteDiaconie, Zicht055
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor mensen, die wel graag een abonnement op het blad Zicht055 willen hebben, maar dat niet kunnen betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en haar rol in de samenleving.
2e CollecteKerk
3e CollecteUitgangscollecte