Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 18 oktober 2020

1e collecte: Kerk in Actie / werelddiaconaat (Rwanda)Evariste is een van de vele boeren in Rwanda die met zijn gezin amper van de opbrengst van zijn akker kan leven, laat staan een verzekering betalen. De collecte van vandaag is bestemd voor een kleinschalig ontwikkelingsproject van Rwandese zusters. Zij trainen de boeren zodat ze met andere technieken meer inkomsten krijgen, verzekeringen kunnen afsluiten en kinderen naar school laten gaan.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Plaatselijk missionair werk   De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.Collecte kerkrentmeesters