Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 17 oktober 2021

 

1e collecte: Diaconaal  Kerk in Actie / werelddiaconaat (Kameroen)
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm
en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op
en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als
christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen
op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer
voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters