Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 17 november 2019

Eerste collecte diaconie: Jeugdwerk
Diaconie jeugdwerk De Sleutel

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?

Tweede collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Ontwikkelingssamenwerking
Bangladesh: koken met het oog voor het klimaat

Naast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Zoals in Bangladesh. De Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh heeft een plan ontwikkeld voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel dat een minimum aan zuurstof gebruikt, zet het hout voor 50% om in houtskool. Door organische mest aan de houtskool toe te voegen, kan het gebruikt worden voor bodemverrijking. Het resultaat: een rijke oogst. Voor de gebruikers van de zogenoemde Akha is er het voordeel dat er binnenshuis minder rookontwikkeling is en het dus beter voor de gezondheid is. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie dit mooie project ondersteunen.