Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 17 januari 2021

 

1e collecte: Vakanties minima
Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomenHelaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin  vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken?
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – Ondersteuning gemeentenGoed toegerust aan de slag in de kerkIn onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!

 

Collecte kerkrentmeesters