Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: Collecte Kerk in Actie (Noodhulp)
Droogte overleven in Ethiopië:
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen daardoor in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Dat gebeurt door het verstrekken van geschikte zaden, door mensen te stimuleren in bijvoorbeeld zeep of snacks te handelen voor extra inkomsten, het aanleggen van waterbronnen en het tegengaan van houtkap. Met uw bijdrage wil Kerk in Actie ervoor zorgen dat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

Tweede collecte bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor:
Algemeen Christelijke Doelen (Interkerkelijke Bijbelkringen en Raad van Kerken)