Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 16 juni 2019

1e Collecte diaconie:
Diaconie gemeentediaconaat
Omzien naar elkaar.
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte:
Kerkradio
De vrijwilligers van de Kerkradio Apeldoorn zorgen er iedere zondag voor dat er ’s ochtends en ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch betrokken bij erediensten en onze gemeente. Enthousiaste vrijwilligers spannen zich iedere zondag in om kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De zendvergunning, aanschaf en onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee. Met de collecte wordt uw bijdrage gevraagd zodat iedereen naar de Kerkradio Apeldoorn kan blijven luisteren