Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 16 januari 2022

 

1e collecte: Vakanties minima Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen
Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens met een beperkt budget. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteOndersteuning gemeenten Toerusting voor werker in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Collecte kerkrentmeesters