Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 16 februari 2020

1e Collecte Diaconie / Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst
De Sahel-zone in het noorden van Kameroen kent een grillig klimaat, met lange periodes van extreme droogte. Door onrust in de omliggende landen zijn er veel vluchtelingen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst voor boeren. Ze krijgen training in duurzame landbouw, over veeteelt en waterbeheer. Ook wordt noodhulp aan vluchtelingen in de regio geboden.

2e Collecte kerk:

3e Collecte uitgangscollecte: collecte Algemeen Christelijke Doelen
De Algemene Kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor de werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn en de LEPRAzending.
Sinds zomer 2018 worden er bij huizen in Apeldoorn waar in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gewoond en van daaruit zijn weggevoerd zwarte, granieten stenen geplaatst. In de stenen zijn de naam, leeftijd, datum- en plaats van overlijden gegraveerd. Het vervaardigen van de stenen, het graveren, de steenleggingen enz. brengt kosten met zich mee. De werkgroep vraagt om een bijdrage in de deze kosten.
Het Noordoosten van Bangladesh is afgelopen zomer getroffen door zware regenval. LEPRAzending werkt in dit gebied. Zeker 500 leprapatiënten zijn getroffen door de overstromingen. Huizen en goederen zijn beschadigd, vee verdronken en gewassen verwoest. De situatie is schrijnend. Er is dringend behoefte aan o.a. voedsel, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak. LEPRAzending wil het team ter plaatse zo goed mogelijk ondersteunen bij de hulp aan de wederopbouw.