Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 15 septmber 2019

1e Collecte: Diaconie, Plaatselijke instellingen
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte