Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 15 november 2020

1e collecte: Jeugdwerk  De Sleutel Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Ontwikkelingssamenwerking 2% actie  Beter bestand tegen het water – BangladeshNaast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh tijdens de moesson de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie dit mooie project ondersteunen.Collecte kerkrentmeesters