Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 15 december 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Kerstactie

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode rond kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten.

Tweede collecte Kerk:

Uitgangscollecte: