Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 15 augustus 2021

 

1e collecte: Diaconie Gemeentediaconaat Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.Collecte diaconie
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Collecte Kerk in Actie/Zending Christenen staan sterker in hun geloof in PakistanVeel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien relatief weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Collecte kerkrentmeesters