Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 14 juli 2019

1e Collecte: Diaconie, Vakantie minima

Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte