Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 13 september 2020

CollectesZondag 13 september 2020
1e CollectePlaatselijke instellingen  (SHM)
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.
2e CollecteKerk
3e Collecte Jeugdwerk (Kliederkerk)
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.