Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 12 mei 2019

1e Collecte diaconie:
Diaconie aandeel buitenland
Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en perspectief op een beter leven te bieden.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte uitgangscollecte
Jeugdwerk (JOP)
Op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met uw bijdrage in de collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.